Bewaring

FAQ cat

Een product zo lang als mogelijk in zijn geliefkoosde omstandigheden houden van temperatuur, relatieve vochtigheid en luchtsnelheid, dus houdbaarheidsverlenging, met het doel behoud van verseigenschappen en productiviteitsverhoging in de voedselketen.