CE-markering

FAQ cat

CE: Conformité Européenne: markering die aanduidt dat een product voldoet aan de door de Europese Unie gestelde eisen qua veiligheid, gezondheid, milieu, consumentenbescherming. Voor producten van buiten de EU dient de importeur te zorgen voor het verplichte CE - merk. (ook bij private labels).