CECOMAF & EUROVENT & ASHRAE ????

FAQ cat

Cecomaf (= Comité Européen des Constructeurs de Matériel Frigorifique), Europese organisatie voor constructeurs van koeltechnisch materiaal en de zusterorganisatie Eurovent, die ook nog fabrikanten van airconditioning en luchtbehandeling vertegenwoordigt, werkt aan standaardisatie (vb. ISO en Europese Standards) volgens B.A.T. (= Best Available Techniques).

Specifiek voor het testen van compressoren wordt, volgens Europese norm EN 12900, gewerkt met volgende condities:
- condensatietemperatuur: +54,4°C
- vloeistoftemperatuur: +54,4°C
- zuiggastemperatuur: +32°C
- omgevingstemperatuur: +32°C
De Amerikaanse gelijkaardige organisatie, ASHRAE, werkt met identieke condities, behalve voor vloeistoftemperatuur, waar +32°C wordt aangehouden.
Het spreekt vanzelf dat deze condities, reproduceerbare labocondities, in de praktijk hier en daar dienen te worden omgezet om de juiste vermogens te verkrijgen, alleen al tussen Cecomaf en Ashrae, zit meer dan 20% verschil !