DOA

FAQ cat

= Dead on Arrival: niet functioneren bij opstart, dus ernstige non-conformiteit, die niet na eenvoudige ingreep op te lossen valt;