EER - energy efficiency ratio

FAQ cat

EER - energy efficiency ratio of energie efficiëntie ratio is in koeling de verhouding tussen het geleverde koelvermogen (verwarmingsvermogen bij warmtepompen) en de benodigde energie. Is in feite de Amerikaanse eenhedenomzetting van COP.