Geluid

FAQ cat

Geluid zijn golven, van wisselende druk in de lucht, uitgedrukt in frequentie in Hertz (Hz), de hoorbare geluidsgolven liggen tussen 20Hz en 20kHz, erboven liggen de ultrasone trillingen, tot 800MHz.