Geluidsdruk

FAQ cat

Geluidsdruk heeft te maken met de amplitude van de geluidsgolven, dus met het geluidsvermogen van de geluidsbron, maar ook met de frequentie en de tijd, afstand, richting, geluidssnelheid; wordt uitgedrukt in Pascal (Pa);

Omdat het menselijk gehoor logaritmisch werkt en niet voor alle frequenties even gevoelig is, wordt meestal de logaritmische decibelschaal genomen (dB(A)).
10dB(A) minder betekent 10 keer minder geluidsvermogen, 20dB(A) meer betekent 100x meer geluidsvermogen.
Bij deze uitdrukking zijn afstand, richting en omgeving ten opzichte van de geluidsbron essentieel.

Decibels gaan van bijna onhoorbaar stil tot fluisterstil (10 à 30dB(A)), over beperkt geluid (30 à 50dB(A)),
naar hoorbaar geluid (50 à 70dB(A)), tot luid geluid en hinderlijk lawaai (70 à90dB(A)),
en zeer luid lawaai (90 à 110dB(A)).
De pijngrens ligt rond 140dB(A), boven de 150dB treed blijvende gehoorschade op.