Kan RVS roesten ?

FAQ cat

Kan RVS of inox corroderen (roesten, oxideren,...) ?  Ja, onder welbepaalde omstandigheden:

1) Omgeving (lucht) niet neutraal:  zuur (pH < 7) of basisch (pH > 7 , bijvoorbeeld gechloreerd met pH tot 11)

- nabijheid zwembad, zee, of een collector-afvoerputje of riolering (chloor - of ammoniakwerking)
- afwezigheid sifon of verdroogde sifon, fysisch ongescheiden afvoersysteem
- directe en te dichte verbinding tussen apparaten via de afvoer, bijvoorbeeld ijsblokmachine en vaatwasser (werking detergenten)

2) Projectie van druppels van zure of basische vloeistof (vb. op basis van chloor)

- reiniging en vooral desinfectie van de vloer rond de machine met teveel wegspatten van gechloreerde producten, zonder adequate spoeling of zonder bescherming:
  goede R & O - procedures en - werkinstructies zijn van belang !
- reiniging van de oppervlakken zelf met basische of zure producten

3) Aantasting of besmetting RVS, door ijzer

- fysisch contact tussen RVS en ijzer + agens (o.a. vochtigheid): verspreid verschijnsel, over contactoppervlak, direct zichtbaar en niet na lange tijd

X) Andere verontreiniging van RVS, vooral door watersedimentatie

- ijzerneerslag uit water: bruinachtige laag
- kalkneerslag uit water: witachtige laag