Koudemiddel

FAQ cat

Chemisch of natuurlijk middel dat door faseverandering (vloeibaar <--> damp/gas) warmte wisselt met de omgeving; zie 'faq - koeltechniek '.