Koudemiddelen en koelmiddelen?

FAQ cat

Koudemiddelen zijn de stoffen, die in een gesloten circuit, door middel van faseverandering, warmte onttrekken of afgeven. Warmte onttrekken kan door verdampen van vloeistof, warmte afgeven kan door condenseren vanuit dampvorm van “koelgas”. De benaming koelmiddel wordt nu meer en meer gebruikt voor een koelmedium dat indirect de te koelen ruimte koelt en waarbij het koelmedium zelf door een primaire koelkring, met koudemiddel wordt gekoeld. Dit koelmiddel kan een glycoloplossing zijn.