Latente warmte

FAQ cat

Warmte gewisseld door faseverandering, bij constante temperatuur/druk.