Licht(spectrum)kleur lichaam

FAQ cat

Lichtspectrumkleur van een lichaam is verschillend door verschillende elektromagnetische straling: wordt uitgedrukt in een bepaalde frequentie en golflengte; gaat van 789THz en 380nm voor violet tot 400THz en 750nm voor rood met alle zichtbare kleuren van het spectrum ertussen;

(Het volledig elektromagnetisch spectrum gaat van hoogspanningslijnen en AM/FM radiogolven, over 2G, 3G, 4G,..GSM-signalen (700MHz-2,6GHz), over WIFI (900MHz- 5,9GHz), naar infrarood (300GHz), naar zichtbaar licht (>400THz, tot bijna 800THz), en naar ultraviolet (UV) en ioniserende straling (3PHz).)