TCO : Total Cost of Ownership

FAQ cat

De totale kostprijs om een goed of een installatie te bezitten, dit is aankoopprijs + gebruikskost inclusief herstellingen en onderhoud + verbruikskost aan energie, water,…..+ financiële kosten,….