TDA - Total Display Area

FAQ cat

TDA (Total Display Area of Totale display-oppervlakte) = VPA (visible product area of zichtbare product etalage) + niet-benutte etaleeroppervlakte, alles uitgedrukt in m2 per lopende meter van een presentatiekoelmeubel.