VPA - visible product area

FAQ cat

VPA of visible product area : zichtbare productoppervlak binnen het totale etaleeroppervlak van een koelmeubel, uitgedrukt in m2 per lopende meter koelmeubel.
VPA = TDA min het niet-gebruikte etaleeroppervlak.