Wanneer en wat met registratie?

FAQ cat

Er zijn 2 soorten registratie: manuele registratie, met de hand en automatische registratie, door middel van een toestel.

Automatische registratie van temperatuur is verplicht voor diepvriescellen, ook in transport, met alleen de uitzondering voor vaste kleine vriesruimten voor detailhandel.

Algemeen is er registratieplicht in de HACCP – wetgeving maar dit betekent niet noodzakelijkerwijs automatische registratie, hoewel deze wel meer bewijskracht biedt.