Wat is de basisdefinitie van kwaliteit?

FAQ cat

Kwaliteit is eenvoudigweg de verhouding tussen wat je ontvangt en wat je verwachtte of ook nog de mate waarin het geleverde product of de geleverde dienst beantwoordt aan je verwachtingen. Kwaliteit is dus een subjectief gegeven, afhankelijk van de persoon in kwestie. Ervaring, opleiding en vooral goed cijfermateriaal, kan kwaliteit echter objectiveren en kwantificeren.

Men kan dus kwaliteit objectief gaan omschrijven: zie eerder in deze FAQ (“kwantificeren van kwaliteit….”).