Wat is GWP en CO2 Equivalent?

FAQ cat

Global Warming Potential is het rechtstreeks effect van het (uitgestoten) koudemiddel op het broeikaseffect (klimaatverandering van de aarde) in vergelijking met het effect van de uitstoot van CO2, in kg uitgedrukt. Alle in 2015 in de Europese Unie toegelaten koudemiddelen hebben een ODP van 0 zodat er nu wordt ingezet op CO2 equivalent.