Wat is koelvermogen?

FAQ cat

Zie ook FAQ- vraag "Wat is vermogen?".
Koelvermogen is de totale warmte-onttrekking die nodig is om een bepaalde ruimte (met zijn aanwezige producten of personen) of proces te koelen, uitgedrukt per tijdseenheid.
Bij normale mechanische koeling wordt koelvermogen steeds uitgedrukt bij een bepaalde verdampingstemperatuur, condensatietemperatuur en omgevingstemperatuur (en soms ook nog relatieve vochtigheid, zie FAQ: "klimaatklassen").

Een koelvermogen bij een stekkerklaar toestel gaat uit van hogere omgevingstemperatuur voor zowel te koelen ruimte (meer belasting) als voor condensor (hogere druk), dus moeilijker omstandigheden dan een koelunit voor buitenopstelling. Dit scheelt gemakkelijk 10%.

Voor een koelcentrale scheelt dit, omwille van het niet-gelijktijdig draaien van de verschillende verbruikers, nog veel meer. Afhankelijk van het aantal verbruikers, die worden aangesloten op 1 koudebron, kan men van 10 tot 30% in mindering brengen.

Het verband tussen benodigd koelvermogen en nominaal aansluitvermogen vindt men uit de C.O.P. -waarde, of uit het rendement (zie FAQ), output ten opzichte van input, beiden in W uitgedrukt. Bij klimaattoepassingen en hoge verdampingstemperatuur ligt deze vehouding zeer gunstig met een elektrisch verbruik (vermogen) dat slechts 1/4 bedraagt van de koude-afgifte, bij diepvriestemperatuur en lage verdampingsdruk ligt deze verhouding minder gunstig, met een verhouding van zowat 1 op 1, bij normale koeltemperatuur ergens tussenin, rond 1/3. Vergeet niet dat ventilatoren, verlichting, ondooi- en condensweerstanden ook hun verbruik hebben zodat het elektrisch aansluitvermogen hoger is dan deze ratio's.