Wat is TEWI?

FAQ cat

Total Equivalent Warming Impact is de som van de directe GWP (lekken en latere recyclagefactor) en de indirecte effecten van totaal energieverbruik, gemeten over de levensduur van de installatie. Hier komt het rendement van de installatie ook in de berekening.