Wat is vermogen? Zijn er verschillende soorten?

FAQ cat


Vermogen is steeds een hoeveelheid arbeid of energie per tijdseenheid en wordt uitgedrukt in watt (W).
Naargelang van de discipline kan dit vermogen benodigde energie uitdrukken, bijvoorbeeld elektrisch aansluitvermogen, of geleverde (mechanische) arbeid, onttrokken of afgegeven warmte (zoals koelvermogen koelinstallatie of koeltoestel of nog warmteafgifte warmtepomp), etc...

Het verband tussen vermogen en andere eenheden kan men, nogmaals volgens de context, afleiden uit het product: (bij wijze van voorbeelden)
vermogen= elektrische spanning x stroomsterkte
vermogen= debiet x drukverschil
vermogen= kracht x snelheid
vermogen= koppel x hoeksnelheid