Wat zijn GMP ‘s

FAQ cat

Good Manufacturing Practices of vrij vertaald goede manier van produceren zijn beschrijvende maatregelen, meestal weergegeven in een Hygiënegids voor een beroepstak, ook wel HACCP –code genoemd, die omschrijven hoe men hygiënisch en correct werkt, in deze context toegespitst op een onderdeel van de voedselketen.

Daar waar de hoogste risicobeschrijving, het eigenlijke HACCP met de kritische controlepunten (CCP ‘s) de slogan “meten is weten” hanteert, waar specifieke correctieve maatregelen bijna wiskundig kunnen worden vastgelegd, blijven de algemene maatregelen beschrijvend van aard.